Karbidové destičky

Karbidové destičky jsou produktem práškové metalurgie. Z karbidů wolframu, karbidů titanu a dalších pojiv se vylisuje destička, která je následně slinována při vysoké teplotě (cca 1600° C). Při tomto procesu se karbidová destička smršťuje a získává tak finální tvar. Následně dle druhu aplikace se karbidová destička brousí a povlakuje pro zvýšení tepelné odolnosti, odolnosti proti otěru apod.

Karbidový substrát má rozdílnou zrnitost, přičemž různými poměry mezi velikostí zrna a obsahu pojiva a dalších příměsí se dosahuje požadovaných vlastností karbidu, který se pak cíleně používá na rozdílné aplikace.

Karbidové destičky dodáváme ve standardizovaných ISO tvarech pro soustružení i frézování.

Na základě informace ohledně druhu obráběného materiálu, typu obrábění, případně dle typu stávající destičky navrhneme vhodný typ a sortu námi nabízené destičky. V případě zájmu je možné karbidové destičky také vyzkoušet ve Vašem provozu.